Termes i condicions

Respecte les comandes

1. Les comandes es poden fer fins els dilluns a les 22h, (diumenge a les 19h per les comandes amb carn) per a ser entregades dimecres o dijous a la tarda (segons zona d’entrega). Passat aquest termini, les comandes passen a la llista de la setmana següent.

2. Els productes de la botiga s’actualitzen (preus, continguts,…) a finals de setmana, i s’envia un missatge per WhatsApp informant-ne per tal de poder fer la comanda amb garanties. Les comandes fetes abans, poden tenir alteracions en el preu i/o el producte disponible.

3. Si el client no recull la comanda sol·licitada, l’haurà de pagar igualment.

4. Tot el nostre producte és ecològic i de proximitat, excepte el que no es cultiva a la nostra zona i portem de fora (algunes excepcions). En cas de servir algun producte que no compleixi aquestes condicions, preguem ens aviseu per tal de procedir a l’abonament del mateix.

5. Si algun producte es cobra i no arriba a la cistella, o arriba en mal estat, se n’abonarà l’import.

6. Som productors d’hortalisses i bolets. La comanda mínima és de 20€ en verdura/fruita/bolets. La carn, ous, làctics o altres són complements a la comanda de verdura/fruita.

Condicions de venda

A la botiga del El Mosaic garantim una compra segura a través e la plataforma online del Banc Sabadell.

Els enviaments dels productes comprats es realitzen a través de missatgeria.

Preus

Tots els preus que apareixen a la botiga de El Mosaic són en euros (€) i inclouen l’IVA vigent corresponent i són vàlids excepte fi d’existències. Els preus dels enviament només són vàlids a Espanya.

Acceptació de comandes

El Mosaic es reserva el dret d’acceptar o no les comandes realitzades.

En cas d’error en els preus i quantitats tant dels productes com de l’import del transport, El Mosaic podrà anul·lar la comanda, tot i que el sistema hagi confirmat automàticament l’enviament de la mateixa, reintegrant el total de l’import satisfet pel comprador.

En cas de qualsevol error o dubte tant en el procés de compra com en la veracitat del mateix, El Mosaic podrà anul·lar la comanda, tot i que el sistema hagi confirmat automàticament l’enviament de la mateixa, reintegrant el total de l’import satisfet pel comprador.

Enviament

El temps de lliurament de cada article dependrà de la disponibilitat del mateix i del lloc de recollida o enviament. En el cas que per les característiques de la teva comanda (per exemple, enviaments fora de les zones pre-establertes), les despeses d’enviament finals fossin més altes, t’ho advertiríem abans de fer-lo efectiu.

Si vols cancel·lar una comanda que ja ha estat confirmada, pots posar-te en contacte amb nosaltres per informar-nos-en. En el cas que ja s’hagi iniciat el procés d’enviament, podràs procedir a la devolució del mateix una vegada l’hagis rebut.

En cas de trencament o pèrdua de tot o part de la comanda es procedirà al seu posterior lliurament o la devolució de l’import total satisfet.

Responsabilitat

El Mosaic no es fa responsable de cap pèrdua o dany causat als nostres clients o qualsevol tercera part a causa de l’ús d’algun dels productes subministrats.

Llei aplicable

Les compres realitzades queden sotmeses a la normativa vigent i la resta de legislació concordant, entenent-se realitzades les compres en el nostre domicili fiscal.

Avis Legal

 1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, POL DUÑÓ RUHÍ, l’informa que és titular dels llocs web: www.elmosaic.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, POL DUÑÓ RUHÍ, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és POL DUÑÓ RUHÍ, amb CIF/NIF: 38867584E i Domicili Social: FINCA LA MASA S/N, Codi Postal: 08339. Localitat: VILASSAR DE DALT, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: turodenrompons@gmail.com

 1. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web www.elmosaic.cat i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de POL DUÑÓ RUHÍ,, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar per la pàgina de POL DUÑÓ RUHÍ, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de POL DUÑÓ RUHÍ, proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis emesos per POL DUÑÓ RUHÍ, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per POL DUÑÓ RUHÍno aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web.

Política De Privacitat

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

POL DUÑÓ RUHÍ, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

POL DUÑÓ RUHÍ, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, POL DUÑÓ RUHÍ, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

POL DUÑÓ RUHÍ, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.elmosaic.cat no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

POL DUÑÓ RUHÍ, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 1. PUBLICITAT

La Web: www.elmosaic.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

POL DUÑÓ RUHÍ, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. MODIFICACIONS

POL DUÑÓ RUHÍ, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 1. RESERVA DE COOKIES

POL DUÑÓ RUHÍ, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, POL DUÑÓ RUHÍ,informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2019, la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l’usuari i de la possibilitat de què tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arrel d’aquesta sentència l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de POL DUÑÓ RUHÍ, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, POL DUÑÓ RUHÍ,informa als Usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de POL DUÑÓ RUHÍ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, POL DUÑÓ RUHÍ, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça:

C/ NOU 26-28 2N1A. Codi Postal: 08339. Localitat: VILASSAR DE DALT. Província: BARCELONA, o al correu mosaicagrari@gmail.comaportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a POL DUÑÓ RUHÍSeran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de POL DUÑÓ RUHÍ.

Així mateix, POL DUÑÓ RUHÍ es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 1. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les tendes online per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda online.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal.

 Les tendes que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

 1. 8CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.turodenrompons.cat compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE.

 1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i POL DUÑÓ RUHÍ, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i POL DUÑÓ RUHÍ, els jutjats o tribunals de la localitat de .

Avís Inicial Política De Cookies

POL DUÑÓ RUHÍ utilitza COOKIES” per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant.

Premi el botó “ACCEPTAR” per autoritzar-ne el seu ús o “DENEGAR” per a rebutjar-les. En aquest cas POL DUÑÓ RUHÍ no pot garantir la plena funcionalitat de la pàgina.  

Política De Cookies

 1. QUÈ SÓN LES COOKIES ?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s’usen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i conté dades anònims que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com l’idioma seleccionat, dades d’accés o personalització de la pàgina.

Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web ha accedit, o si ha utilitzat un “banner” publicitari per arribar.

 1. PER QUÈ UTILITZEM COOKIES ?

POL DUÑÓ RUHÍ utilitza cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzeu els nostres llocs web i li permetin moure lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, POL DUÑÓ RUHÍ utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús de la web. Aquestes s’utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar-la i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). POL DUÑÓ RUHÍ no controla les cookies utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres Webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.

Aquest lloc web utilitza “cookies” de la següent manera:

 1. QUIN ÚS LI DONEM ALS DIFERENTS TIPUS DE COOKIES ?

Segons la seva finalitat:

Segons termini:

 1. PER QUÈ NECESSITEM EL SEU CONSENTIMENT EXPRÉS PER A UTILITZAR-LES?

La sentència de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del dia 1 d’octubre de 2019, ha d’interpretar-se en el sentit de què el consentiment no es presta de manera vàlida quan l’emmagatzematge d’informació, o l’accés a la informació ja emmagatzemada a l’equip terminal de l’usuari d’un lloc web d’internet, a través de cookies s’autoritza mitjançant una casella marcada per defecte de la que l’usuari n’ha de retirar la marca en cas que en rebutgi el seu ús. En aquest sentit, l’autorització s’ha de basar en una acceptació explícita o bé un rebuig igual per part de l’usuari.

Aquesta interpretació no pot variar en funció de si la informació emmagatzemada o consultada a la terminal de l’usuari d’un lloc d’internet consti o no de dades de caràcter personal.

La Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea també disposa en aquesta sentència que la informació que el proveïdor de serveis ha de facilitar a l’usuari d’un lloc web d’internet ha d’incloure el temps en què les cookies romandran actives i la possibilitat de què tercers puguin accedir a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquest requisit l’estableix la versió modificada per la Directiva 2009/136 que modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58/UE.    

En relació a la possibilitat de què l’usuari pugui rebutjar l’ús de les cookies, cal tenir en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació per la Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que vagi a navegar per la nostra web haurem de sol·licitar de nou la seva autorització per a l’ús de cookies.

Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troba generalment al menú d’Opcions, a la secció de “Privacitat”. (Si us plau, consulteu l’ajuda del seu navegador per a més informació.)

 1. ON PUC OBTENIR MÉS INFORMACIÓ ?

Pots trobar més informació sobre cookies a:

 www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.