Política de Devolucions

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

No s’acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries:

  1. La prestació dels serveis, una vegada executat el servei, quan s’hagi iniciat l’execució, amb el consentiment previ i exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, un cop finalitzat el contracte ha estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
  2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depèn de les fluctuacions en el mercat financer que l’empresari no pot controlar i que pot ocórrer durant el període de desistiment.
  3. L’oferta de mercaderies personalitzades segons indicacions de consumidor i usuari.
  4. El subministrament de béns que puguin deteriorar ràpidament o caducar.
  5. El subministrament de béns segellats que no siguin aptes per a la devolució per motius de salut o higiene i que hagin estat desprecintats o manipulats després del lliurament.
  6. El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’han barrejat inextricablement amb altres béns.
  7. La provisió de gravacions de so o vídeo segellat o programari segellat que ha estat desprecintat pel consumidor i usuari després del lliurament.
  8. La provisió de continguts digitals que no es faciliten en un suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment previ i exprés del consumidor i usuari amb el coneixement de la seva part que, per tant, perd el seu dret de desistiment.

GESTIÓ DE LA DEVOLUCIÓ